Tekst Goodbye my friend

Origineel Engels:

Oh we never know where life will take us
I know it's just a ride on the wheel
And we never know when death will shake us
And we wonder how it will feel

So goodbye my friend
I know I'll never see you again
But the time together through all the years
Will take away these tears
It's okay now
Goodbye my friend

I've seen a lot things that make me crazy
And I guess I held on to you
We could've run away and left well maybe
But it wasn't time and we both knew

So goodbye my friend
I know I'll never see you again
But the love you gave me through all the years
Will take away these tears
I'm okay now
Goodbye my friend

Life's so fragile and love's so pure
We can't hold on but we try
We watch how quickly it disappears
And we never know why

But I'm okay now
Goodbye my friend
You can go now
Goodbye my friend

Vertaling Nederlands:

Oh, we weten nooit waar het leven ons heen brengt
Ik weet dat het gewoon een rit is op het wiel
En we weten nooit wanneer de dood ons overvalt
En we vragen ons af hoe het voelt

Dus vaarwel mijn vriend
Ik weet dat ik je nooit meer zal zien
Maar de tijd samen door al de jaren
Zal de tranen wegnemen
Het is goed nu
Vaarwel mijn vriend

Ik heb een heleboel dingen gezien die me gek maken
En ik denk dat ik me aan jou vast hield
We konden wegrennen en weggaan nou ja misschien
Maar het was niet de tijd en we wisten het allebei

Dus vaarwel mijn vriend
Ik weet dat ik je nooit meer zal zien
Maar de liefde die je me al die jaren gaf
Zal deze tranen wegnemen
Het gaat nu goed met mij
Vaarwel mijn vriend

Leven is zo breekbaar en liefde is zo puur
We kunnen het niet volhouden maar we proberen het
We kijken hoe snel het verdwijnt
En we weten nooit waarom

Maar het gaat goed nu
Vaarwel mijn vriend
Je kunt nu gaan
Vaarwel mijn vriend


2007 - 2014 Official BASF1 - Webmaster | BASF1 | BASF1 Site, all rights reserved.


Script voorbeeld Script voorbeeld